ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Krajeńskich

Strzelecki Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIPu Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Krajeńskich.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Eryk Szurko.
 • E-mail:
 • Telefon: 95 763 24 95

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Krajeńskich
 • Adres: ul. Wojska Polskiego 7
  66-500, Strzelce Krajeńskie
 • E-mail:
 • Telefon: 95 763 24 39

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

STRZELECKI OŚRODEK KULTURY

 • Budynek Strzeleckiego Ośrodka Kultury nie jest dostosowany do potrzeb pracowników z niepełnosprawnością zwłaszcza ruchową, z uwagi na fakt, iż biura i pomieszczenia znajdują się na piętrze, do którego prowadzą schody
 • Budynek nie posiada windy
 • Budynek jest dostosowany do potrzeb klienta niepełnosprawnego (widza), wszystkie wydarzenia artystyczne odbywają się na sali widowiskowej, która znajduje się na parterze, wejścia do sali dostosowane np. do wózków. Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • Ośrodek nie jest przystosowany do potrzeb osób z wadami słuchu, budynek nie jest wyposażony w system informacji o obiekcie dla osób niewidomych i słabowidzących
 • W obiekcie nie ma zlokalizowanych pętli indukcyjnych
 • Po uprzednim powiadomieniu, Ośrodek ma możliwość zapewnienia usług tłumacza migowego
 • W budynku nie ma tablicy informacyjnej
 • Obszar w otoczeniu budynku jest dostosowany do potrzeb osób z problemami motorycznymi
 • Wejście do budynku jest wolne od barier
 • Obiekt posiada zadaszenie przed wejściem chroniące przed opadami
 • Posadzka nie jest antypoślizgowa
 • Oznaczenia w obiekcie nie posiadają kontrastu dotykowego
 • W budynku zainstalowane automatycznie (czujnik ruchu) zapalane światło na holu głównym i w toaletach
 • Personel nie jest przeszkolony z obsługi osób z niepełnosprawnością oraz z ewakuacji osób niepełnosprawnych
 • Strony internetowe Ośrodka przystosowane są do korzystania dla osób niepełnosprawnych

            SPICHLERZ

 • Budynek Spichlerza przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych (niepełnosprawność ruchowa)
 • Obszar w otoczeniu budynku jest dostosowany do potrzeb osób z problemami motorycznymi
 • Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

W miarę możliwości, Strzelecki Ośrodek Kultury będzie likwidował obecne utrudnienia. Konstrukcja budynku nie pozwala na instalację biur na parterze, a budowa windy jest niemożliwa. Ośrodek przyłoży starań do przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych oraz ich ewakuacji. Ośrodek podczas planowanych remontów będzie zwracał uwagę na kolorystykę ścian, podłóg i drzwi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Krajeńskich
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Eryk Szurko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-29 16:44:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Damian Boniecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-29 16:44:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Damian Boniecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-30 11:05:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
318 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »